A felismerésA GDPR valójában az Európai Unió működésének az esszenciája. Ez a jogszabály éppen azoknak az egyszerű szabályoknak a megértését teszi lehetővé, amelyek segítségével megvédhetjük az emberek Alapvető jogait. Képzeljék el most azt, hogy ezek a szabályok mindenki számára kötelezőek az egész Európai Unióban, sőt mit több, azokat senki sem sértheti meg következmények nélkül.

Az Adatvédelemmel kapcsolatban éppen ezért a tapasztalataink alapján legnehezebb az egyszerűségének az elfogadása:

Legyünk Tisztességesek, Megbízhatók, Elszámoltathatók, és már szinte minden elvárásnak meg is feleltünk! Méghozzá nem csak az Adatvédelem területén, hanem szinte minden jogszabályi elvárásnak!

Az Adatvédelem megértése ezért is fontos minden európai polgár és a Személyes adatokat kezelők számára. A GDPR ugyanis éppen az egyik Európai Uniós Alapvető jogot - a Személyes adatokhoz valót - szabályozza részletesen. Ebben a jogszabályban ezért a gyakorlatban testesül meg mindaz, amit az európai jogalkotásról igazából egy átlagos polgárnak tudnia érdemes. Ennek a jogszabálynak a megértésével ugyanis bárki megértheti azt, hogy mi a felelőssége egy döntéshozónak (Adatkezelőnek), és hogy milyen felelőssége van annak, aki mások Személyes adataival tevékenységet lát el (Adatfeldolgozó). Ennek a részeként pedig nem csak az válik nyilvánvalóvá, hogy már az is felelősséggel jár, ha valaki csak megismeri a másokról szóló információkat (Címzett), hanem érthetővé válik ennek az oka is. Ezeknek a fogalmaknak a megértése pedig azért is fontos, mert eddig a széttagolt nemzeti szabályozás alapján az Európai Unión kívüli Adatkezelők és különösen a magyar Adatkezelők gyakorlatilag kihasználták az Európai Unió polgárait, mivel a saját tulajdonuknak tekintették a tőlük megszerzett információkat.

Annak az érdekében volt tehát szükség az Adatvédelem erőteljesebb szabályozására, hogy véget vessünk a kiszolgáltatottságunknak és az alávetettségünknek. Ezért alkották meg a GDPR-t, hogy mindenki megértse - az egyszerű emberektől a nagyvállalkozásokig bezárólag -, hogy az emberek Személyes adatainak a tulajdonjoga az embereket illeti meg. Egyedül ők dönthetnek ezekről! Ez pedig nem is lehet másképpen abban a korban, amikor ezek az információk nagyobb értéket képviselnek, mint az emberek materiális vagyona. A szolgáltatásaink ennek a logikának a megértésében, és a tudnivalók elsajátításában tudunk segítséget nyújtani.

Ezek pedig nem mások, mint az ATASI® Egyszerű vállalkozás szolgáltatásai, amelyek közül a GDPR "Data protection by design and by default" 2021-ben Magyarországon elnyerte az Európai Bizottság Vállalkozásfejlesztési díját.

Mindannyian egy zöld jövőre vágyunkUgyanakkor minden energiát fogyaszt. Még akkor is, ha csak lélegzünk, sétálunk, egy papírra írunk fel valamit, vagy a számítógépeket használjuk. Éppen ezért ha egy alacsony energiaigényű jövőt szeretnénk, akkor csökkenteni kell a munkavégzést. Ennek az érdekében meg kell ismernünk az Európai Unió valódi elvárásait, mint például a tömörség és a közérthetőség elvárását.

Érdemes megfigyelni ezért példának okáért ezt a kötelezettséget, mert ennek a segítségével már érthetővéválik az, hogy ha egy tájékoztatás szövegezése hosszú, akkor az már nem lehet Tisztességes. Ha viszont rövid, de paragrafusokra hivatkozik, akkor az nem lesz bárki számára érthető. El lehet valamit két mondatban is mondani? Akkor az Tisztességes lehet. Ha erre valaki nem képes, akkor lehet, hogy nem is akar tisztességes lenni. A tapasztalat legalábbis azt mutatja, hogy a hosszú és bonyolult szövegezések vagy valamilyen tisztessgtelen szándékot próbálnak elfedni, vagy egyszerűen csak nem értenek az Adatvédelemhez azok, akik ezeket a dokumentumokat elkészítik.

Éppen ezért alkottuk meg azt az egyszerű rendszert, aminek a segítsgével meg is érthetik és fel is oldhatják a tagállamok történelmi örökségből fakadó jogalkotás és a közös európai jogszabályok megalkotása közötti feszültséget. Ennek az ismerete ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy közelebb kerüljünk ahhoz a közös európai jogi logikához, aminek a tagállamok hagyományain kell alapulnia. Ez pedig éppen az az igény, amit talán éppen az Adatvédelem történetén keresztül lehet a legjobban megérteni, és ezen keresztül egyre közelebb kerülni az Alapvető jogainkhoz a mindennapi életben.

Ez Európa és benne Magyarország jövője is, az, hogy ezeken a fogalmakon, teendőkön ne csak ugyanazt értsük, hanem lehetővé tegyük annak a gyakorlati megvalósítását. Ezért is dolgozunk együtt a szakmai szervezetekkel és más vállalkozásokkal, hogy minél több szektor számára nyújtsunk egyre testreszabottabb szolgáltatásokat. Ezek pedig egyre sikeresebbek, hiszen ezek eredményeként egyre többen értik meg azt, hogy miről szól a Személyes adatok védelme, vagyis mások jogainak a védelme. A megoldásunk éppen ezért teheti lehetővé a világ bármely pontján a megoldást és a megfelelést az alapvető elvárásoknak.

Ennek az oka pedig az, hogy habár nem a Covid miatt kezdődött meg a szolgáltatások tömeges digitalizációja, azt viszont a pandémia mutatta meg, hogy igazából nincs is szükség a költséges helyszíni megjelenésekre, reprezentációra, ha valamit egyszerűen és hatékonyan el lehet látni online formában is.

FilozófiánkSoha nem szabad alábecsülni az embereket! A szabad ember a mindekori politikai hatalom és a mesterséges intelligencia felett áll. Mert bár az lehet, hogy idővel még a politikusokat is érdekelni fogják, sőt még a gépek is meg fogják érteni az Alapvető jogokat és a jogi kifejezéseket, de ennek ellenére soha nem fogják megérteni, hogy mit jelent a:


Szabadság